در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...

5 شهريور 1393
5 شهريور 1393
5 شهريور 1393
3 شهريور 1393
3 شهريور 1393
3 شهريور 1393
3 شهريور 1393
کارشناسان بهداشت حرفه ای بهداشت ودرمان صنعت نفت ماهشهر از شرکتهای تحت پوشش معاینات بازدید کردند
3 شهريور 1393
2 شهريور 1393
امروز یکشنبه 2/6/93 دکتر عباس زارع سرپرست بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر از دو درمانگاه خانواده و دو درمانگاه صنعتی بازدید کرد.
2 شهريور 1393
چهارشنبه , 12 شهريور 1393 ق.ظ
4لغایت10خرداد هفته عاری از دخانیات «زندگی عاری از دخانیات با خودمراقبتی»
 
*اسامی نفرات برگزیده مسابقه نقاشی طرح نفس
 
نظر شما در مورد سایت بهداشت ودرمان صنعت نفت ماهشهر چیست؟

وضعیت کنونی: نسبتا صاف
32 ° C :دمای هوا

پیش بینی فردا: آفتابی
حداقل دما:30 حداکثر دما:44

اخبار
  • اخبار سلامت همشهری