نسخه قدیم سال مهار تورم و رشد تولید

امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ۲۱:۳۲
 

آموزش جمعیت تحت پوشش

 

 

مبارزه با سرطان

نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان

حمایت های تغذیه ای دربیماران مشکوک یا مبتلا به کووید19

اگر به کرونا مبتلا شدید، چه می کنید؟

نقش خودت رو در سلامت ایفا کن...

کرونا (موشن گرافی)

توصیه های ضد کرونایی برای کارمندان

فعالیت فیزیکی (موشن گرافی)

فشار خون

مقابله با کرونا در آشپزخانه

مدیریت فردی در بحران

تالاسمی

پارکینسون

پرفشاری خون 1

پرفشاری خون 2

پرفشاری خون 3

هفته ملی بدون دخانیات

مصرف نمک روزانه(موشن گرافی)

پویش ملی مبارزه با سرطان 1(8 الی 15بهمن ماه)

 پویش ملی مبارزه با سرطان 2(8 الی 15بهمن ماه)

هفته ملی سلامت مردان ایران 

روز جهانی شنوایی سال1400

روز جهانی شنوایی سال 1400(2)

راههای تغذیه صحیح در روزه داری

با اندازه گیری دقیق فشار خون و کنترل مطلوب آن ،زندگی با کیفیت و عمر طولانی داشته باشید 

با اندازه گیری دقیق فشار خون و کنترل مطلوب آن ، زندگی با کیفیت و عمر طولانی تری داشته باشید(2) 

با اندازه گیری دقیق فشار خون و کنترل مطلوب آن ، زندگی با کیفیت و عمر طولانی تری داشته باشید(3) 

هفته ملی جمعیت

پیام های آموزشی در خصوص دخانیات(1)

 

پیام های آموزشی در خصوص دخانیات(2)

 

تب کریمه کنگو 1

تب کریمه کنگو 2

وبا

علائم آبله میمونی

وبا (انیمیشن کوتاه آموزشی)

پمفلت آموزشی (هاری)

پوکی استخوان1

پوکی استخوان2

پوکی استخوان3

سرطان

تغذیه در دیابت

مبارزه با سرطان

پیشگیری و کنترل سرطان