نسخه قدیم سال مهار تورم و رشد تولید

امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ۲۲:۰۳
 

ماهشهر

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
ماهشهرخوزستاناهوازمرکز گاما اسکن هلالکیانپارس -خیابان 11 شرقی - جنب مرکز توانبخشی هلال احمر61333924511
ماهشهرخوزستانماهشهرآزمایشگاه دکتر طهماسبیخیابان منتظری - جنب داروخانه دکتر قنواتی6152369531-2
ماهشهرخوزستانماهشهرمرکز تصویربرداری امام حسن مجتبی(ع)خیابان شریفی – نبش خیابان 22بهمن – مجتمع پزشکی مرکزی6152327498
ماهشهرخوزستاناهوازآزمایشگاه پاتوبیولوژی نرگس (فقط ارسال نمونه)صادق نژاد06152434219آزمایش
ماهشهرخوزستاناهوازداروخانه هلالخیابان 13 شرقی جنب هلال احمر06133925620-06133925615صادق نژاد06152434219دولتیدارو
ماهشهرخوزستاناهوازبیمارستان طالقانی (سوختگی)فاز 2 پادادشهر –بلوار سعادت روبروی کلانتری 23 -06135540254-06135540255صادق نژاد06152434219دولتیبستری
ماهشهرخوزستانبندرامامدرمانگاه 400 واحدبندرامام خمینی مجموعه منازل سازمانی اداره بنادر در06152228813-06152228814صادق نژاد06152434219خصوصیتمامی خدمات به غیر از داروخانه و دندانپزشکی
ماهشهرخوزستانماهشهرمرکز رادیولوژی ویرا (دهان، فک و صورت )ماهشهر –خیابان امام خمینی –تقاطع 22 بهمن و شهید با09045757548-09045757547صادق نژاد06152434219خصوصیتصویربرداری
ماهشهرخوزستانماهشهرفیزیوتراپی آساماهشهر میدان امام ،محوطه پارکینگ شهرداری09162060306 -0615235217 -06152352518صادق نژاد06152434219خصوصیفیزیوتراپی
ماهشهرخوزستاناهوازدکتر نرگس عزتی گیوی (متخصص جراحی لثه)اهواز کیانپارس خیابان دانشور شرقی محتمع پزشکان مهر09160289707صادق نژاد06152434219خصوصیدندانپزشکی